Våra termer och förkortningar

På den här sidan samlar vi de termer och förkortningar som vi använder i våra texter.

Klicka på en term eller förkortning för att få en förklaring.

Bankmedel
Behovsprövat
Faktorer
Förfogande
Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är en term som används i stället för socialbidrag.
Den gamla termen socialbidrag heter egentligen ekonomiskt bistånd. Det är ett ekonomiskt stöd som man kan få från sin kommun om man har ekonomiska problem.
Man kan få ekonomiskt bistånd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning.

Kapitalvaror
Självförsörjande