Partners

Våra partners har den kompetens och de idéer som behövs för att leverera utbildningar och klarspråksprojekt kopplat till Valideratext.

Vi söker ständigt nya partners för att bygga ett nätverk som kan leverera till våra kunder över hela Sverige. Som partner får du möjlighet att driva viktiga klarspråksprojekt och utbildningar hos kunden. Det kan till exempel handla om:

  • Utbilda administratörer och användare
  • Kartlägga de facktermer som är viktiga för kundens organisation
  • Skapa ordlistor för facktermer, svartlistade ord, med mera
  • Ta fram skrivregler och riktlinjer för organisationens språk och kommunikation

I dag jobbar vi med följande partners:

  • Step2 Sales Group HB
  • Manifold Reports AB
  • Ibstedt Nordström AB
  • POLSys
  • SiteVision AB
  • NearU AB