Instruktionsfilmer

På denna sida publicerar vi filmer som visar hur du använder Valideratext.

Vi har valt att ta fram ganska korta filmer som visar Valideratext i olika sammanhang. På så sätt ska du kunna fokusera på just det användningsområde eller den funktion som du är intresserad av.

Film 1: Att använda Valideratext

Denna film är en introduktion till Valideratext. Vi beskriver hur Valideratext hjälper dig att skriva texter som är enkla och lätta att förstå. Vi berättar om hur Valideratext arbetar med läsförståelse och läsbarhet och du får också se hur vi ändrar så att en text blir mer korrekt, begriplig och lättläst.

Länk till filmen på YouTube (öppnas i nytt fönster): http://www.youtube.com/watch?v=YMr1bDBYuV8

Film 2: Valideratext för Word 2010

I denna film ser du hur du kommer åt Valideratext i Microsoft Word 2010. Du får veta hur du kontrollerar hela eller delar av din text. Du får se hur analysfönstret markerar ord, uttryck och meningar och hur du gör en ändring i din text.

Länk till filmen på YouTube (öppnas i nytt fönster): http://www.youtube.com/watch?v=j2dIEk3KhBk