Filer och dokumentation

Här hittar du de filer som krävs för att använda Valideratext från olika programvaror.

Saknar du stöd för Valideratext i det program för text- eller ordbehandling som ni använder så kan du titta på vår sida: För utvecklare.

Observera att det krävs ett abonnemang på Valideratext för att få använda modulerna nedan. Kontakta oss eller någon av våra återförsäljare om du vill veta mer.

Validera via www.valideratext.se

Om du vill validera dina texter direkt på webbplatsen www.valideratext.se så måste du vara inloggad. För att dina användare ska loggas in automatiskt via till exempel en länk på intranätet använder du följande syntax:

https://www.valideratext.se/login?username=[användarnamn]&password=[lösenord]

Moduler för Valideratext

Notera: I vissa IT-miljöer blir Valideratext-tillägget markerat som inaktivt i Office 2010. Mer information på: Lösning på inaktivt tillägg i Office 2010

Microsoft Office 2010

Om ni har använt modulen för Word 2003 i er installation av Word 2010 så ska ni ta bort denna innan ni installerar modulerna nedan.

ContentFlight.Vt.Client.Word2010AddIn.v1.0.0.0

ContentFlight.Vt.Client.Outlook2010AddIn.v1.0.0.0

I filen nedan finns instruktioner för hur ni ställer in automatisk inloggning.

Inloggning-Valideratext-Office-2010

Microsoft Office 2003 och Word 2007

För stöd i Outlook 2003 krävs att du har valt Word som texteditor.

Valideratext-Office-2003-Word-2007_v1.0.4.1

Placering-Valideratext-Office-2003-Word-2007

I filen nedan finns instruktioner för hur ni ställer in automatisk inloggning.

Inloggning-Valideratext-Office-2003-Word-2007

EPiServer

Modul och installationsanvisning för EPiServer 6.

ValideraTextEPiServer6 (Modul i zip-format)

Vailderatext för EPiServer 6 (TinyMCE) (Installationsanvisning i Wordformat)

Modul och installationsanvisning för EPiServer 5.

ValideraTextEPiServer5 (Modul i zip-format)

Vailderatext för EPiServer 5 (Installationsanvisning i Wordformat)

Modul och installationsanvisning för EPiServer 4.

ValideraTextEPiServer4 (Modul i zip-format)

Vailderatext för EPiServer 4 (Installationsanvisning i Wordformat)

SiteVision

Modul för Validertext finns färdigt i SiteVision och beställs direkt av dem. Kontakta SiteVision på:

http://www.sitevision.se/

Följande länk visar hur du anger inloggningsuppgifter i SiteVision version 3:

http://help3.sitevision.se/SiteVision_3_0/textSettings.html

Följande länk visar hur du anger inloggningsuppgifter i SiteVision version 2.6:

http://help.sitevision.se/SiteVision_2_6/accessibilityOptions.html

WordPress

Mer information hittar du på följande sida:

http://wordpress.org/extend/plugins/valideratext/