Klarspråk och språklagen

I språklagen står det bland annat att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Detta brukar kallas klarspråk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Riktlinjer för klarspråk tas fram av Språkrådet som är Sveriges officiella språkvårdsorgan och en del av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen.

Språkrådet arbetar framförallt med att främja klarspråk på myndigheter, landsting, universitet, organisationer och företag.

Klarspråk är att:

  • Skriva för läsaren
  • Välja rätt innehåll
  • Disponera texten på ett logiskt sätt
  • Förklara allt som behöver förklaras
  • Stryka sådant som inte behövs
  • Skriva beskrivande rubriker
  • Undvika långa och invecklade meningar
  • Använda begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer
  • Sammanfatta det viktigaste
  • Välja en genomtänkt grafisk formgivning

Länkar för mer information

Språklagen

Språkrådet

Myndigheternas skrivregler

Regeringskansliets svarta lista