Proofreader Prolog

Ett språkverktyg för dina text- och ordbehandlare.

Prolog hjälper dig att följa skrivregler för språk och läsbarhet. Stöd finns för Word, SiteVision, EPiServer och WordPress.

Prolog ersätter Valideratext och innebär en genomgripande uppgradering av funktionaliteten. Bland annat bygger textkontrollen på samma regeldatabas som Kontext.

Du som användare av Valideratext kommer att få information om hur du går tillväga för att uppgradera till Prolog.

Läs mer på www.proofreader.se

Proofreader Kontext

Ett språkverktyg för webbplatser

Kontext hjälper dig att följa upp hur väl dina webbsidor följer skrivregler.

Sidor som bryter mot skrivregler eller har dålig läsbarhet får anmärkningar med förslag på ändringar. Färgmarkeringar visar var på webbsidan anmärkningarna finns.

Kontext ägs och utvecklas av Proofreader.

Läs mer på www.proofreader.se